Bewindvoering

Bewindvoering wordt ook wel beschermingsbewind of onderbewindstelling genoemd. Het instellen van een bewind moet uitgesproken worden door de kantonrechter. Vanaf dit moment neemt de bewindvoerder het beheer van de financiën over. Alle inkomsten komen binnen bij Novus en hieruit worden alle vaste lasten en het leefgeld betaald. Novus regelt ook voor u de praktische zaken. Zoals het verzorgen van de belastingaangifte en bijvoorbeeld het aanvragen van bijstand, huurtoeslag of een persoonsgebonden budget (PGB).


Voor wie is beschermingsbewind bedoeld?

Bewindvoering is bedoeld voor mensen die niet zelfstandig zorg kunnen dragen voor haar/zijn financiën. Dit kan zijn door een geestelijke of verstandelijke handicap, verslaving, ouderdom of andere bijzondere omstandigheden. Dan kan de rechter op uw verzoek een professionele bewindvoerder benoemen om de financiën te beheren.

Hoe lang duurt bewindvoering?
De duur is afhankelijk van uw situatie. Is er een tijdelijk probleem waardoor u de financiën niet zelfstandig kunt beheren? Dan zal bewindvoering voor een bepaalde periode zijn. Meestal is bewindvoering voor onbepaalde tijd. Indien u niet meer onder bewind wilt staan kunt u een verzoek indienen bij de rechtbank voor beëindiging van uw beschermingsbewind. De rechter zal dan bepalen of het bewind beëindigd kan worden.


Afspraken bij bewindvoering
Bij bewindvoering is het erg belangrijk dat uw openheid van zaken geeft. Novus Bewindvoering dient van alle wijzigingen in de financiële situatie tijdig op de hoogte te worden gehouden.