Werkwijze

Nadat u bij ons bent aangemeld maken we binnen 2 weken een afspraak bij u thuis voor een intakegesprek.
Als u via een derde partij (meestal een hulpverleningsinstantie, soms een familielid) bij ons terecht bent gekomen, is die partij bij het gesprek aanwezig.
Heeft u ons zelf benaderd? Dan bekijken we of het nodig is om een hulpverleningsinstantie in te schakelen.


Wat doen wij bij de intake?
Aan de hand van het intakeformulier nemen we diverse vragen met u door om uw situatie zo goed mogelijk in kaart te brengen. We kijken wat er aan inkomen bij u binnenkomt en we kijken wat er aan vaste lasten moet worden betaald. We brengen achterstanden in betalingen in kaart en we kijken of er schulden zijn. Aan de hand van deze gegevens kunnen we zien of er recht is op aanvullend inkomen of dat er bijvoorbeeld een te hoog beslag ligt op uw inkomen. We kijken hoe hoog eventuele schulden ongeveer zijn en wat we er mee kunnen doen. Als er geen schuldregeling belemmerende schulden zijn dan zullen we, zodra uw situatie stabiel is, een aanvraag schuldregeling doen bij de gemeentelijke kredietbank. Zijn er wel belemmerende schulden, bijvoorbeeld fraudeschulden, dan gaan we zo snel mogelijk de schuldeisers van uw situatie op de hoogte brengen. Belangrijk is dan dat we ervoor gaan zorgen dat de vaste lasten in ieder geval betaald worden en er geen nieuwe schulden ontstaan.

Als we gezamenlijk besluiten een beschermingsbewind aan te vragen gaan we ter plekke samen met u het verzoekschrift invullen. Als de benodigde stukken voor de aanvraag compleet zijn sturen we dit zo snel mogelijk op naar de rechtbank. Het duurt een aantal weken voor de rechter uitspraak doet. In principe beginnen we na de uitspraak, zodra de beschikking bij ons binnen is, met het beheren van uw budget.

Gegevens in dossier
Alle gegevens die we hebben verzameld tijdens het intakegesprek komen in een persoonlijk dossier. Als de beschikking van de rechtbank binnen is gaan we werkgevers of uitkerende instanties aanschrijven om hen van de situatie op de hoogte te brengen. We vragen termijnbedragen (energie, huur, etc.) op, evenals eventuele achterstanden.


Budgetplan
Op basis van alle gegevens stellen we een voorlopig budgetplan op. Dit plan laat zien wat er maandelijks binnenkomt en uitgaat. Als het eerste inkomen bij ons binnen is, kunnen we het voorlopige budgetplan uitvoeren. Dat betekent onder meer dat u van ons het weekgeld ontvangt. Via een persoonlijke site kan u online uw eigen afschriften inzien.