Novus is een latijns woord en betekent nieuw. Dit woord kun je verschillend en subjectief interpreteren.
Een nieuw begin, een nieuwe start, een nieuwe toekomst, vooruitkijken, een schone lei etc etc.

Novus bewindvoering kenmerkt zich door transparante contact met de betrokkene en een vriendelijke en actieve professionele aanpak.

Novus heeft zowel oog voor detail als het geheel en zal binnen de kaders van het beschermingsbewind op een menswaardige wijze zorgdragen voor een correcte beheer van de gelden en de goederen.

Novus werkt vanuit de overtuiging dat ieder persoon een kans verdient om zijn zaken op orde te krijgen en te houden.

Dit vereist maatwerk en voor de deelnemer een bewustwording van zelfredzaamheid. Samen gaan we dit redden.